Školní rok 2020/2021
ZŠ není zapsána v rejstříku MŠMT ?

  • Individuální vzdělávání- pokud v tomto školním roce nebude naše škola rejstříková, budou žáci oficiálně zapsáni v individuálním (domácím) vzdělávání. Děti v ind. plánu budou po dohodě zapsány na ZŠ Hučák v Hradci Králové.
  • Pokud bude skupina našich "domškoláků" alespoň 10 členná, podpoří nás tato spřátelená škola pedagogicky, finančně i organizačně.
  • 4 dny v týdnu- výuka bude probíhat od pondělí do čtvrtka 8:00 - 14:30 hodin
  • Kde? Zatím hledáme vhodné místo pro školu
  • Výše školného? 5 300 Kč
  • Školní družina- v tomto školním roce nebude realizována 
  • Pokud se nám podaří sehnat a příp. rekolaudovat vhodné prostory a podaří se nám zápis do rejstříku MŠMT (žádost je podána), byla by výuka 5 dní v týdnu a i školní družina by fungovala do 16 hodin.