Koncepce a vize

Kam kráčím, kam kráčíš, kam kráčíme ...

Rodinná škola

Rodinná škola

Škola s maximálním počtem 96 žáků.

Otevřená rodičům, rodinám dětí i místní komunitě.

Vztah rodiny a školy je prioritou.

Rodiny se zapojují a podílí na chodu a provozu školy (pomoc s údržbou, organizací slavností, seminářů, ...)

Pedagogický ředitel + zástupce ředitele- manažer

Inovativní koncepce vzdělávání

Výuka v blocích

Projektové vyučování

Hejného matematika

Výuka anglického jazyka od 1. třídy

Exkurzní dny

Výuka v přírodě

Škola vstřícná dětem

Individuální přístup ke každému dítěti

Děti budou vedeny k sebeřízenému vzdělávání

Podpora individuální i skupinové práce

Respektující, bezpečné, vstřícné a estetické prostředí

Dostatečné prostory pro společná setkávání

Skupiny/třídy

Věkově smíšené třídy - tzv. trojročí (1.-3., 4.-6., 7.-9.)

Maximálně 16 dětí ve skupině

2 učitelé/průvodci ve skupině (pároví učitelé, práce v tandemu)

Hodnocení

Autoevaluace (Povedeme děti k tomu, aby byly schopné samostatně zhodnotit svoji práci, zaznamenat pokrok, apod.)

Tripartitní schůzky (dítě, rodič, učitel)

Pedagogický směr

Využití prvků waldorfské, přírodní, intuitivní pedagogiky

Jenský plán

ZŠ Na vlně- buďte s námi na jedné vlně
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky