Aktuality


Zápis do šk. roku 2021/2022

Pro školní rok 2021 /2022 přijímáme žáky do 1. - 3. třídy

Zápis bude probíhat elektronickou cestou ve dnech 19. -22. 4. 2021

https://zsnavlne.edupage.org/register/

Vše, co potřebujete vědět, abyste byli v obraze.

Koncepce a vize

Kam kráčím, kam kráčíš, kam kráčíme ...

Rodinná škola

Vytváříme školu, která bude otevřená rodičům, rodinám dětí i místní komunitě.

Inovativní koncepce vzdělávání

Výuka v blocích, projektové vyučování, exkurzní dny, Hejného matematika, ...

Škola pro děti

Individuální přístup, věkově smíšené třídy, slovní hodnocení, výuka v přírodě, ...

Chcete pro své děti i pro sebe "jinou" školu?

Hledáte školu, ve které mohou být děti samy sebou tady a teď? 

Mohu se podílet na vzniku a chodu školy?

Samozřejmě! Budeme rádi za každou pomocnou ruku či hlavu :)